DRUGI O NAMA

Sa sajta http://www.poslovnezene.org.rs

Osnovano novo preduzeće Novitas Consult d.o.o. u Šapcu

Vlasnica i direktorka kompanije “Novitas” iz Šapca, Dragica Božinović i članica UPŽ-a je u sklopu svojih drustvenih aktivnosti, pokrenula novo preduzeće pod nazivom “Novitas Consult” d.o.o. u kome je akcenat stavila na ranjive grupe stanovništva i osobe sa hendikepom.

Preduzeće za profesionalnu rehabiltaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, “Novitas Consult” d.o.o. je radni odnos na neodređeno vreme obezbedilo za pet osoba sa invaliditetom, koji su angažovani na poslovima sortiranja, prepakivanja i pakovanja prehrambenih proizvoda. Radna mesta zaposlenih su prilagođena njihovim mogućnostima, kako bi lakše obavljali radne zadatke.

Firma ima dve funkcije: zapošljavanje i profesionalno osposobljavanje osoba sa invaliditetom za određena zanimanja u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Sa sajta http://www.ekapija.com

Utorak, 27. 05. 2014.|15:43 | Izvor: eKapija  
 
Vlasnici porodične firme "Novitas" iz Šapca, pokrenuli su u septembru prošle godine preduzeće "Novitas Consult", u kome je akcenat stavljen na ranjive grupe stanovništva. Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom obezbedilo je radni odnos na neodređeno vreme za pet osoba sa invaliditetom, koji su angažovani na poslovima sortiranja, prepakivanja i pakovanja voća i povrća i ostalih prehrambenih proizvoda, saopšteno je iz ove kompanije.

Firma ima dve funkcije: zapošljavanje i profesionalno osposobljavanje osoba sa invalididtetom za određena zanimanja u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI. U te svrhe anagažovana su dva stručna saradnika: defektolog i sociolog, koji rade na njihovom profesionalnom osposobljavanju i integraciji kako u porces rada tako i svakodnevnog društvenog života. Za demonstraciju i asistenciju na radom mestu angažovan je instruktor praktične nastave - navedeno je.

Preduzeće ima odobrenje Ministarstva prosvete za Program obuke za sortiranje, prepakivanje i pakovanje prehrambenih proizvoda namenjen osobama sa invaliditetom, a obuka se realizuje u sali sa savremenim multimedijalnim sistemom, što omogućava vrhunski kvalitet prezentacije.

"Novitas Consult" pruža uslugu pakovanja, koja predstavlja i osnovu delatnost firme. Svi upakovani proizvodi zaštićeni su robnom markom "Fer proizvod", koja predstavlja kolektivni žig za robu i usluge preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapoljavanje OSI. Kupovinom robe koja je zaštićena navedenom markom omogućava se društveno odgovornim građanima da podržavaju osobe sa invaliditetom koje su zaposlene i aktivne - dodaje se u saopštenju.

U kompaniji ističu i da prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom član 27, Preduzeće nudi olakšanu saradnju.

 
- Zakon propisuje da je zapošljavanje OSI obaveza i dužnost svih poslodavaca, kao i same države prilikom zapošljavanja ljudi u državnim organima. Ukoliko kompanije i poslodavci nisu u situaciji da zaposle osobu s invaliditetom, jer na evidenciji nezaposlenih NSZ nema onih koji bi ispunili kriterijume za to radno mesto, onda se poslodavci opredeljuju za jednu od alternativnih mera. Oni mogu da sklope ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji ili ugovor o kupovini određenih proizvoda i usluga sa preduzećem koje je specijalizovano za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI, kao što je "Novitas Consult" - navedeno je.