Društvena odgovornost

DRUŠTVENA ODGOVORNOST KAO MISIJA

DRUŠTVENA ODGOVORNOST KAO MISIJA

odgovornost

Osnovna misija našeg preduzeća je društveno odgovorno poslovanje. Preduzeće zapošljava preko 20 osoba sa invaliditetom, na poslovima pakovanja prehrambenih i neprehrambenih proizvoda.